Obuka za CBA

Šta je QBN?

Qualatex Baloon Network (Qualatex mreža balona) objedinjuje i podržava poslove koji imaju veze sa Qualatex proizvodima.
QBN članovi su se posvetili dostizanju savršenstva u izgledu buketa i dekoracija sa balonima.
Mi smo posvećeni nastavljanju edukacije i verujemo da baloni stvaraju atmosferu i komuniciraju emocijama na jedinstven način.
Uvereni smo da visok kvalitet naših proizvoda i profesionalizam u našim uslugama stvaraju osnov za buduće uspehe.


Kako postati QBN član?

Da bi postali QBN član, morate da kupite 3 DVD-ja:
1. QBN Membership Kit Vol.1: QBN Balloon Basics Kit;
2. QBN Balloon Deliveries & Bouquets Kit;
3. QBN Balloon Decor Kit.

Serijski broj sa omota prvog DVD-ja se mora prvo registrovati na:
http://www.qualatex.com/balloons/test_registration.php

Nakon najviše 5 radnih dana dobija se lozinka koji se odnosi na korisničko ime, odnosno na Vašu adresu elektronske pošte, koju ste naveli u regitracionoj prijavi.

Pregledajte materijale i polažite test. Ako položite sa više od 80%, postaćete član QBN–a.

Nakon položenog prvog i ostala 2 testa sa preostala 2 DVD-ja, ostaje vam usmeno–praktično polaganje za CBA (sertifikovanog Umetnika sa Balonima).


Praktični ispit za sertifikovanog umetnika sa balonima

Kada završite i položite sva 3 onlajn testa, tada stičete uslov da polažete CBA praktični ispit. To je četvorosatni ispit koji će potvrditi Vaše poznavanje programa kursa.

Ispit se može polagati nekoliko puta u toku godine. Možete se raspitati na nas mail: info@yubaloni.rs i pogledati datume i mesta održavanja CBA praktičnih ispita. Jednom godišnje ispit se moze polagati na Qualatex treningu u Beogradu.

Ovo su određeni uslovi koji moraju biti ispunjeni najmanje dve nedelje pre datuma održavanja ispita:

1. Sva tri onlajn testa moraju biti položena.

2. Plaćena taksa za izlazak na praktični ispit.(visina takse zavisi od mesta gde se ispit polaže) Ovo MORA biti plaćeno unapred i neće biti refundirano ukoliko odlučite da ne izađete na ispit.

3. Pošaljite četiri fotografije klasičnog balon dekora sa formularom o ceni završenog posla. Svaka fotografija mora biti sa različitog posla i treba da sadrži samo Qualatex balone. Nemojte stavljati skulpture od balona, središnje ukrase ili fotografije dostave. Samo jedna od fotografija može sadržati luk od niza bisera. Napišite Vaše ime i ime Vaše kompanije na poleđini svake fotografije. Fotografije će Vam biti vraćene posle završetka ispita. (Napomena: Ako ljudi iz iste kompanije polažu praktični ispit, svaki od njih mora imati različite fotografije.)

Fotografije poslati na : Tetrastar d.o.o, Karpatska 2, 11060 Beograd

VAŽNO: Neispunjavanje bilo kojeg od navedenih uslova može dovesti do ukidanja Vašeg mesta na ispitu. Ispitna taksa se ne refundira, ali ako se neizlaženje na ispit najavi dve nedelje ranije, taksa se može preneti na sledeći datum održavanja ispita.

Na dan održavanja ispita preporučujemo da stignete 15 minuta pre početka ispita kako biste se registrovali i pripremili za rad.

Javite se predstavniku Qualatex Mreže Balona po dolasku. On će biti u prostoriji u kojoj se održava ispit sve vreme trajanja istog i pomoći će vam ukoliko budete imali nekih pitanja. Dobićete svoj radni sto, na kome ćete imati dovoljno prostora da napravite Vaše aranžmane i isporuke.

Šta sadrži ispit?

1. Jedan buket vašeg dizajna, za koji sami morate obezbediti materijal.

2. Jedan buket koji je identičan sa buketom koji ćete videti na fotogarfiji. Fotografija sa buketom i materijal za isti će Vam biti obezbeđeni.

3. Jedan stoni središnji ukras Vašeg dizajna zajedno sa formularom o ceni završenog posla. Za ovo, takođe, morate da obezbedite sami materijal.

4. Jedan cvet od balona, takođe, kao na fotografiji. Instrukcije za Cvet od balona mogu se naći na “Instruction Sheets” na www.qualatex.com ili u QBN–ovom kompletu Dostava Balona i Buketa.

5. Pravljenje spirale od 1.5m, u pet boja, za šta će Vam biti obezbeđeni baloni.

6. Testiranje veštine vezivanja čvorova. Tražiće se od Vas da pokažete privremeni i trajni čvor na omči.

7. Odgovorite na 6 pitanja iz programa kursa ili demonstrirajte lažan poziv za dostavu balona ili napravite lažnu demonstraciju dostave balona tokom intervjua koji traje 15 minuta.

Materijal koji obezbeđuje Pioneer:

Balon gas; Ručne pumpe; 11–inčne balone u 5 boja za spiralu; Električne kompresore vazduha; Šablone za veličinu balona; Strunu; Lemilicu; Materijal potreban za buket i cvet od balona sa fotografije.

Morate sami obezbediti materijal i alat koji su Vam potrebni da bi uradili svoje kreacije.

Bodovanje

Pregledajte tabelu CBA praktičnog ispita na www.qualatex.com.

Vaše četiri fotografije dekoracija sa balonima ocenjuju se kao grupa na osnovu 5 različitih kriterijuma, za ukupno 50 poena.

Maksimum poena koje možete osvojiti na ispitu je 310, a za prolaz je potrebno 248 poena.

Saveti za polaganje praktičnog ispita

Zapamtite, samo Qualatex baloni od lateksa ili mikrofoil baloni mogu biti korišćeni u Vašim fotografijama, stonim centralnim ukrasima i buketima raspoloženja.

Bilo koja fotografija ili dekoracija koje nije proizvod Qualatex–a, dobice 0 poena.

Stoni centralni ukras ne mora budi skup ili previše otmen, jednostavno treba da demonstrira Vaše sposobnosti i primenu principa i elemenata dizajna. Proučite dobro Vašu knjigu o dizajnu. Ukras se ne ocenjuje po popularnosti, već po tome koliko poštuje principe i elemente dizajna. Sudije će obraćati pažnju na takve stvari kao što su linija, ritam, koordinacija, itd. Takođe, ponovo pogledajte Vaš točak sa bojama kako bi našli neki određeni šablon koji će imati vaša kreacija (analogni, tradicionalni, komplementarni ili monohromatski). Pobrinite se da barem 50% Vaše kreacije bude sastavljeno od balona. Na vreme proverite da li je vaš ukras ispoštovao principe i elemente dizajna.

Zakon nalaže da svaki balon mora biti pričvršćen za teg. Uverite se da Vaše dostave imaju dobru mehaniku, da ostavljaju snažan vizuelni utisak, i da su tematski koordinirane. GEO Krofne baloni i GEO Pupoljak baloni bi trebalo da budu u potpunosti napumpani, do 16 inča.

Izrada vašeg središnjeg ukrasa i buketa mora biti na licu mesta. Međutim, neke artikle koji će Vam biti potrebni možete napraviti i ranije.

Spirala će se ocenjivati na osnovu čvrstine i zbijenosti, kao i na osnovu čvrstine naslaganih balona. Baloni od 11 inča se mogu smanjiti na 9 inča.

Budite sigurni da znate principe i elemente dizajna.

Kada donosite Vaše četiri fotografije sa formularima o ceni posla, setite se da na njima bude klasični balondekor (lukovi, venci i stubovi), bez centralnih ukrasa i fotografija dostava balona.

Proverite da fotografije sadrže samo Qualatex balone od lateksa ili folije. Ako na Vašim fotografijama budu baloni koji nisu Qualatex, Vaše fotografije će biti isključene, i na ovom delu ispita ćete dobiti 0 poena.

Deo na formularu o ceni posla koji se tiče Vašeg centralnog ukrasa treba biti popunjen ranije.

Učite i vežbajte dva različita čvora.

I na kraju, ponovo pogledajte Vaš DVD i vaše urađene onlajn testove kao pripremu za praktični ispit. Zapamtite, mi pokušavamo da potvrdimo Vaše znanje na QBN–ovom programu kursa.

Ako imate bilo kakva pitanja, kontaktitajte Sanju Vujičić pre datuma polaganja ispita na info@yubaloni.rs.

Srećno!!!!